Kişisel bilgilerin saklanması ve kullanılmasına ilişkin politikamız

Respect for the protection and use of personal data is important to REPA in safeguarding the privacy of its customers in compliance with the GDPR.

1. Veri İşleme Amaç ve Yöntemleri
2. Zorunlu ve opsiyonel veri sağlama ve müteakip yükümlülük reddi
3. Kendilerine kişisel bilgilerin açıklanabildiği veya söz konusu bilgilere sorumlu taraflar olarak veya veri işleme veya dağıtmında görevli olarak ulaşan kişi veya kişi kategorileri.
4. Ilgili tarafın hakları. Hamile ait kimlik bilgileri ve eğer atanmış ise bilgilerin işlenmesinden sorumlu kişi. Güncellenmiş sorumlu çalışan listesinin kolayca görüntülenebildiği mod göstergesi.

Bu beyan, REPA Italia s.r.l. a socio unico tarafından  www.lfspareparts724.com - www.lfyedekparka724.com  kullanıcılarından alınan kişisel bilgilerin işlenmesine dair  uygulanan starndart ve direktifleri içermektedir. Websitesinin sunucusu İtalya sınırları içerisinde bulunduğu ve site söz konusu bölgede işletildiğinden, bilgiler ve kullanıcı detayları REPA Italia s.r.l. a socio unico tarafından, İtalyan mevzuatı ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nce belirlenen 95/46/EC ve 2002/58/EC direktiflerinin uygulanması uyarınca, diğer deyişle 30 Haziran 2003 tarih ve 196 sayılı kanun hükmünde kararname ve müteakip değişiklik ve entegrasyonlar uyarınca ele alınacaktır.

Veri İşleme Amaç ve Yöntemleri
REPA Italia s.r.l. a socio unico iş bu vesileyle tüm site kullanıcılarına, toplanan verilerin münferiden aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacağını ve kullanıcıları haberler, promosyonlar, yarışmalar ve genel olarak REPA Italia s.r.l. a socio unico aktivitelerinden haberdar edeceğini bildirir. REPA Italia s.r.l. a socio unico toplanan bilgileri şu amaçlarla kullanacaktır:

a) hizmet tedariki (ürün ve hizmet tedariki) için indirim yada bağlılık anlaşmaları gerçekleştirme;
b) newsletter, multimedya ya da kısa mesaj ya da diğer şekillerde doğrudan pazarlama aktiviteleri;
c) ürün ve hizmetleri geliştirme konusunda yardımcı olacak pazar araştırması ve diğer araştırmalar. Toplanan veriler, bilgi teknolojileri ve kayıtları desteğiyle işlenecek ve bununla birlikte yeterli ve daimi olarak güncellenen güvenlik sistemleriyle korunarak güvenli ve kontrollü bir ortamda saklanacaktır.

REPA Italia s.r.l. a socio unico bu gibi detayların işlenmesiyle ilgili olarak 2/2007 sayılı genel yetki hükmü ve müteakip değişiklik ve entegrasyonlarını uygulayarak yetkili mercilerin bildirimlerine uygunluk gösterecektir. Bu durumda ilgili tarafın vereceği izin, konuya ilişkin form kullanılarak yazılı biçimde hazırlanacak ve hizmet aktivasyonuyla gönderilecektir.

Zorunlu ve opsiyonel veri sağlama ve müteakip yükümlülük reddi

Bilgi sağlama, toplanan bilgilerin bir anlaşma ya da kullanıcı tarafından talep edilen bir hizmetin sunulması için kullanılmak durumunda kalınmadığı sürece opsiyoneldir. Bu durumda, ilgili tarafın bilgi sağlanmasına dair muhtemel red talebi, REPA Italia s.r.l. a socio unico’nın istenen hizmeti yerine getirememesine neden olur,

REPA Italia s.r.l. a socio unico, newsletter hizmeti için veri işlenmesini, ilgili tarafın ticari aktivitelerde yer almasına imkan vermek amacıyla zorunlu olarak talep edebilir.

Kendilerine kişisel bilgilerin açıklanabildiği ya da söz konusu bilgilere sorumlu taraflar olarak veya veri işleme ya da dağıtmında görevli olarak ulaşan kişi ya da kişi kategorileri.

Kullanıcı tarafından girilen kişisel bilgiler, REPA Italia s.r.l. a socio unico çalışanları tarafından görülecek ve yalnızca söz konusu bilgilerin toplanma amacını oluşturan aktivitelerin gerçekleştirilmesi (örneğin, indirim anlaşmaları ya da newsletter için hizmet hükümleri sağlamak) amacıyla kullanılacaktır.

Bilgiler, İtalya’da ve Avrupa Birliği’nde ya da Birlik’e ait olan ülkelerde bulunan ana şirketlere, bağlı kuruluşlara ve/veya REPA Italia s.r.l. a socio unico ile ilişkili şirketlere; insan hakları varış noktasındaki ya da transit ülkedeki kanunlarca yeterli ölçüde koruma altına alındığı takdirde açıklanabilir. Uygunluk, yabancı ülke sistemlerinin İtalyan sistemiyle karşılaştırılması sonucunda tespit edilir. Bilgiler, elektronik hizmet sağlayıcılarına, bankalara, finansal aracılara, borç para veren kurumlara, diğer finansal organlara, merkezi bilgi teknolojileri operatörlerine (risk ve dolandırıcılık merkezleri vb.) sigorta şirketlerine, danışmanlara ve  L.F. S.p.A ile işbirliği halinde serbest çalışanlara paranın geri alınması ve anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla iletilebilir. Buna ek olarak bilgiler, paketleme, sevkiyat, satın alınan ürünlerin teslimat hizmetleri ya da e-posta ve ticari bilgilerin düzenlenmesi üzerine çalışan şirketler; araştırma enstitüleri, kar amacı gütmeyen kurum, kuruluş ya da vakıflarla paylaşılabilir.

 Ilgili tarafın hakları. Hamile ait kimlik bilgileri ve eğer atanmış ise bilgilerin işlenmesinden sorumlu kişi. Güncellenmiş sorumlu çalışan listesinin kolayca görüntülenebildiği mod göstergesi.

REPA Italia s.r.l. a socio unico genel merkezi, via Voltri, 80 – 47522 cesena (FC), İtalya’dadır. Toplanan verilerin sahibi ve verilerin işlenmesinden sorumlu olan taraftır. Ilgili taraflar, REPA Italia s.r.l. a socio unico ile yazılı olarak temasa geçip 196/2003 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 7. maddesinde belirtilen ve aşağıdaki konulara ilişkin haklardan istifade edebilirler:

1)Kişisel bilgiler ve bu bilgilerin işlenme amaç ve yöntemlerine ilişkin bilgi elde etmek. Veri işlemenin elektronik araçlar yardımıyla yapıldığı durumlarda uygulanan mantığa ilişkin - veri işleme yöneticisine ve kendilerine kişisel bilgilerin açıklanabildiği ya da söz konusu bilgilere ulaşan kişi ya da kişi kategorilerine ait kişisel bilgiler – bilgiler de hazır bulundurulabilir.

2) Güncelleme, düzeltme veya veri entegrasyonu sağlama, iptal veya anonim veriye dönüştürme veya bilgilerin engellenmesi - söz konusu verinin toplanma ve müteakiben işlenme amaçlarından ötürü saklanması zorunlu olmayan bilgiler de dahil olmak üzere. Talep edilen işlemlerin bilgilendirilen taraflara iletildiğine dair, böyle bir uygulamanın imkansız olduğu veya ilgili haktan çok daha büyük bir kullanımına yol açtığı durumların dışında, beyan almak.

3) Kişisel bilgilerin işlenmesine dair meşru sebeplere, toplama amacına veya kişisel bilgilerin reklam malzemesi göndermek veya doğrudan satış veya ticari bilgilere dair pazar araştırması yapmak amacıyla işlenmesine uyumlu olmasına rağmen muhalefet etmek.  Web sitesi içeriğinin yayınlanmasına dair hiçbir bilgi işleme yöneticisi atanmamıştır. Bununla birlikte REPA Italia s.r.l. a socio unico böyle bir atama yaparsa güncellenmiş yönetim bilgisi www.lfspareparts724.com web sitesinin bu bölümünde hazır hale getirilecektir.

Kullanım Koşulları
www.lfspareparts724.com - www.lfyedekparca724.com sitesi (Site) REPA Italia s.r.l. a socio unico (Yönetici) tarafından yönetilmektedir.
Yönetici, via Voltri 80, 47522 Cesena, P.I. 00958880403 adresinde mükim, Forlì-Cesena n. 192897 no.lu ticaret odası üyesi, Forlì-Cesena Uluslararası Ticaret Odası 016904 no.lu üyesi bir İtalyan şirketidir. Kayıtlı sermaye 1.840.000 € i.v.

Yönetici, bilgilerin toplanması, depolanması, düzenlenmesi, işlenmesi ve kişisel bilgilerin de dahil olduğu bilgilerin, internette Site (Veritabanı) üzerinden erişilebilir olan bir veritabanı içerisinde genel olarak idare edilmesi amacıyla çevrimiçi bir hizmet sunar.

İçerikler ve site ziyaretçilerinin kişisel bilgilerine ilişkin koşullar GİZLİLİK POLİTİKASI’nda bulunabilir.

Site’de toplanan, depolanan ve işlenen doğum bilgileri veya kullanıcı beklentileri gibi bazı bilgiler ilgili anketler yoluyla değerlendirilir.

Bunu müteakip belirtilen hükümler ve koşullar tüm Site içeriği ve beraberinde söz konusu hükümler ve koşulların işaret edeceği her türlü sayfa ve belge için geçerlidir ve Yönetici’nin Site kullanımına uyarınca izin verdiği koşulları temsil eder.

Site yalnızca kullanım Hüküm ve Koşulları’nın dikkatlice okunması ve kabul edilmesinin ardından ziyaret edilebilir. Site kullanımı Koşullar’ın tamamen kabul edildiğini ifade eder.

Kullanıcının söz konusu Koşulları kabul etmediği durumlarda Site'ye giriş yasaklanır.

1. GİRİŞ   
Site'ye ait olan birçok bölüm kayıt yapılmadan görüntülenebilir. Diğer bölümler ise kullanıcı kaydı gerektirmektedir. Kullanıcının, Site'nin herhangi bir bölümünü görüntülemesi Koşullar'da belirtilen hüküm ve koşulların tamamını kabul etmesi anlamına gelir.

Yönetici, bunu müteakip belirtilen kullanım hüküm ve koşullarını herhangi bir zamanda bu yasal uyarı sayfasını güncelleyerek değiştirme hakkına sahiptir. Bu nedenle tarafların Koşullar'ın en son güncellenmiş versiyonunu takip etmeleri istenir. Bunun yanında aşağıda belirtilen hüküm ve koşullardan bazıları kaldırılıp Site'nin diğer bölümlerinde bulunan belirli bilgilerle değiştirilebilir.

2. YETKİLENDİRME KOŞULLARI
Koşullar'da veya Site'nin diğer bölümlerinde farklı şekilde belirtilmediği sürece, her türlü telif hakkı, entelektüel ve endüstriyel mülkiyet hakkı ve/veya  Site'nin içeriğine ait ya da Site ile ilgili her türlü başka hak Yönetici ve lisansörlerine aittir. Söz konusu içerik yerel yasalar ve uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmıştır ve üzerindeki haklar açık biçimde gizlidir.

Site'nin Koşullarca açık biçimde yetkilendirilmeyen her türlü kullanımı kesin olarak yasaklanmıştır. Koşullar'dan bir tanesinin bile ihlal edildiği durumlarda Yönetici Site'ye erişimi engelleme ve Site'den indirilen ya da yazdırılan her türlü materyalin iadesini ya da imha edilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Site'den bazı abstraktları indirme ya da yazdırma yetkisine, kişisel kullanım amacıyla yapılması halinde ve aşağıda belirtilen şartlarda sahiptir:

Site’ye ait olan hiçbir belge ya da grafik öğesi hiçbir şekile değiştirilemez;

Site’de bulunan hiçbir grafik öğesi referans metninden ayrı olarak kullanılamaz;

Telif hakkı bildirgesi ve tescilli marka beyanları, yetkilendirme ifadeleriyle bilrikte Site'den indirilen her türlü kopyaya eklenmiştir.

Site'den indirilen ya da yazdırılan materyallerin hiçbir dijital ya da kağıt kopyası değiştirilemez ve imge, fotoğraf, video, ses kaydı, grafik ya da diğer ilgili kredilere (yani sertifikalı telif hakkı) gönderme yaparak ayrıca kullanılamaz.

Yönetici'nin ve aynı zamanda Site'de yayınlanan materyalin yazarı olarak belirtilen kişi/kişilerin pozisyonları her zaman sertifikalı olmak durumundadır.

2.2. maddede belirtilen dışında Site'ye ait hiçbir bölüm, Yönetici'nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, herhangi bir başka web sitesinde saklanamaz ya da herhangi bir arşivleme sistemi, bilgi arama ve hizmet sunucusunun parçası olamaz.

Koşullar'da açık biçimde belirtilmemiş olan herhangi bir telif hakkı ya da yetkilendirme kesin surette gizlidir.

3. SİTE ERİŞİMİ
Yönetici, Site'ye erişime izin vermek amacıyla, ticari uygunluk standartlarına göre makul ölçülerde mümkün olan herşeyi yapacaktır. Bununla beraber Yönetici, Site'nin herhangi bir sebeple belirli bir süre boyunca ulaşılamaz olması halinden sorumlu tutulamaz.

 Site erişimi, önceden ikaz edilmeksizin, siztem hatası, bakım, hizmet yardımı talebi gibi Yönetici'nin kontrolü dışındaki herhangi bir sebep nedeniyle geçici olarak askıya alınabilir.

Kullanıcı, siteye erişime izin veren tüm anlaşmalara uymakla yükümlüdür.

4. YÖNETME VE KULLANICI MATERYALİ
Yönetici, Kullanıcı bilgilerini Gizlilik Politikası uyarınca işleyecektir. Ilgili taraflar, Site’yi kullanarak, burada belirtilen kullanımları kabul etmiş ve verilen bilgilerin doğruluğunu garanti etmiş olur.

Yukarıda belirtilen prosedüre uygun olarak işlenen kişisel bilgilerin dışında, Site’ye girilen ya da gönderilen hiç bir materyal, içerik vb. gizli ya da mülk olarak kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Yönetici, bu gibi bilgi ve materyalile ilgili sorumluluk almaz ve kopya oluşturma, başkalarına gösterme, açıklama ve söz konusu materyali ticari ya da başka sebeplerle kullanma yetkisine sahiptir.

Kullanıcı, Site’ye aşağıda belirtildiği gibi herhangi bir materyal eklememeye ya da her iki yöne doğru veri aktarımı yapmamayı temin etmiş olur:

Tehdit edici, karalayıcı, müstehcen, uygunsuz, tahrik edici, rahatsız edici, pornografik, yasadışı, ırkçı nefrete sebep olan, ayrımcı, ayırt edici, tehditkar, lekeleyici, kışkırtıcı, dine hakaret eden, gizlilik gerekliliklerini bozan, gizliliği ihlal eden ya da herhangi bir şekilde zarar ve rahatsızlık verebilecek; veya

Gerekli lisans ve yetkilerin verilmemiş olduğu; veya

Suç olarak kabul edilebilecek davranışları temsil eden ya da teşvik eden, sorumluluk oluşturacak, bir şekilde hukuka, kamu düzenini ya da ahlaki standartlara aykırı ya da dünyanın herhangi bir yerindeki üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden; ya da

Zarar verebilecek (herhangi bir kısıtlama olmaksızın, bilgisayar virusleri, yazılım bombaları, truva atları, solucanlar, kusurlu bileşenler, bozulmuş veri ya da zararlı ya da sakıncalı içeriğe sahip yazılımlar).

Kullanıcı Site’yi kötüye kullanamaz (örnek olarak, bilgisayar korsanlığı)Yönetici, sorumlu kamu yetkilileriyle soruşturma yürütmek ve Yönetici’nin kimlik bilgisi açıklamasını ya da yerleştirilen ve/veya aktarılan ve yukarıda belirtilenle uyumlu olmayan materyali saptamasını talep eden her türlü mahkema ilamına riayet etmek konularında etkin biçimde işbirliği yapacaktır.

5. KAYIT
Her kayıt yalnızca bir yıl geçerlidir. Her türlü tanıtım kodu, şifre, kullanıcı adı ve diğer, güvenlik sistemini ve Admin tarafından sistemi ve sitede depolanan bilgileri korumak amacıyla aktive edilen prosedürleri oluşturur. Böylece bilgiler, belirlenmiş bir grup içinde dahi, hiç kimseye açıklanamaz.  Admin, herhangi bir site kullanıcına ait olan tanıtım kodu, şifre ve/veya kullanıcı adını, söz konusu koşullarla ilgili herhangi bir ihlal olması halinde, Admin’in kesin kararı uyarınca, etkisiz hale getirmekle yükümlüdür.

Kullanıcı, kullanıcı şifresi ve kullanımından sorumlu tek kişidir ve ilgili riskleri alır.

Kullanıcı bilgileri, kayıt esnasında okunup onaylanan genel kural ve koşullar uyarınca ele alınacaktır.

6. LİNKLER
Site’de yer alan ve üçüncü kişilere ait websitesi linkleri, yalnızca Site kullanıcılarına yardımcı olmak amacıyla önerilmiştir. Söz konusu linkleri kullanarak kullanıcı Site’den ayrılmış olur.

Yönetici bağlı siteleri/linkleri herhangi bir şekilde kontrol etmez dolayısıyla söz konusu linklerin içerik ve kullanılabilirlik açısında nasıl işledikleri konusunda sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı Site’ye bağlı kendi linkini oluşturmak isterse, Site anasayfasına ait linkin oluşturulması,

Site içeriğinin kopyalanmaması ve aşağıda belirtilen maddelerin sağlanması koşuluyla yapabilir:

REPA Italia s.r.l. a socio unico markası ve logosu kaldırılmayacak, belirsizleştirilmeyecek ya da boyut ve özellikleri herhangi bir şekilde değiştirilmeyecek;   

Hiçbir çerçeve oluşturulmayacak ve/veya hiçbir tarayıcı ya da diğer ortam Site’ye eklenemeyecek;

Söz konusu link, dolaylı yoldan bile olsa, Yönetici’nin üçüncü kişilere ait ürün ve hizmetlerin tanıtımını yaptığı ve teşvik ettiği izlemini vermeyecek;

Üstü kapalı biçimde bile olsa, Yönetici ve Kullanıcı arasındaki bir ilişkiyi temsil edemez ve Yönetici adına yanlış, yanıltıcı ve çarpıtılmış bilgi aktarılamaz;

Yönetici’den önceden alınan yazılı izni olmaksızın Site’de bulunan hiçbir marka ya da logo çoğaltılamaz;

Söz konusu link Kullanıcı tarafından yönetilmeyen Site tarafından uygulanmaz.

Kullanıcı websitesi, müstekreh, rahatsız edici ya da tartışmalı, uluslararası mülkiyet hakkını ya da üçüncü kişilere hakları ya da yasaları, normları, düzenlemeleri, kamu düzenini ya da ahlaki standartları ihlal eden yayın yapamaz.

Yönetici, burada belirtilen şartlardan herhangi bir tanesine bile uyulmayan durumlarda Kullanıcı’nın Site’ye bağlı bir link oluşturma hakkını her zaman iptal etme ve gerekli ya da uygun gördüğü her türlü önlemi alma yetkisine sahiptir.

Kullanıcı, bu bölümde belirtilen koşullardan herhangi bir tanesinin ihlalinden dolayı Yönetici’nin yaşadığı her türlü kayıp ve zarar için geri ödeme yapmak zorundadır.

7. ÖNEMLİ BİLGİ
Yönetici, Site’de yayınlanan bilginin her zaman doğru olduğunu temin eder. Bununla beraber ve buna rağmen Site’de bulunan bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliği hiçbir şekilde garanti edilemez. Yönetici, Site’yi ve içeriğini, aynı zamanda ürün ve/veya hizmet tanımlarını, ve muhtemelen fiyatlarını her zaman değiştirebilecektir. Bu, herhangi bir ön bildirim olmaksızın yapılabilir.

Bununla birlikte, Yönetici’nin Site’de yayınlanan materyali güncellemek gibi sorumluluk ve zorunluluğu bulunmamaktadır.

Site’de yayınlanan hiçbir şey, herhangi bir güvence ve koşulla üretilmemiştir. Aynı şekilde, yasaların koyduğu kısıtlamalar dışında, Yönetici, hiçbir beyan, güvence, koşul veya başka bir kısıtlamanın etkin olmayacağını temin ederek Kullanıcı’ya Site’yi taraması için izin verir. (Bu, iyi kalite, kısıtsızlık, önerilen kullanıma uygunluk, özenli ve dikkatli bir çalışma veya mevcut koşulların dışında kalanlar haricinde Site içeriğine etkisi olabilecek yetkin profesyoneller gibi konularda dolaylı güvence verir).

8. YÜKÜMLÜLÜKLER
Yönetici’nin ya da onun adına hareket eden herhangi birinin (sitenin oluşum, üretim, bakım ve uygulamasına dahil olmuşsa da) yükümlülüğü açıkça hariç tutulmuştur. Bu yönetici grup tarafındaki herhangi bir diğer şirket, yönetici, idareci, çalışan, ortak ya da ajans veya Kullanıcı’dan veya üçüncü kişilerden kaynaklanan herhangi büyüklük ve türdeki zarar (örnek olarak; doğrudan, dolaylı zarar, gelişmekte olan zarar, kar kaybı, ticari girişime verilen zarar, veri kaybı, anlaşmaya verilen zarar veya ekstra bir anlaşmaya sebep olma, yeniden değerlendirme, işleyişi durmasından kaynaklanan veya işleyişin durdurulmasına sebep olan, ihmal içeren, sözleşme yükümlüğüne veya ekstra sözleşme yükümlülüğüne bağlı zararlar) için de geçerlidir.

Yukarıda belirtilenlerin tümü Site kullanımına bağlıdır. Site’yi kullanamama veya Site’ye erişememe, diğer bağlı sitelere veya bu websitelerinde bulunan bazı materyallere bağlıdır. Bu, Kullanıcı’nın elektronik donanımına (Pc veya diğer) virüs bulaşmasıyla oluşan kayp ve zararı, yazılımı, Site’ye erişim için, Site’yi taramak, Site’den ve bağlı sitelerden malzeme indirmek için kullanılan veri ya da diğer özellikleri kapsar.

Yükümlülüğün sınırlanması dolandırıcılık ve büyük ihmal vakalarını bağlayıcı yasanın kısıtlamarı ile uyumludur.

9. SİTE KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Kullanıcı her türlü değişiklik ve donanım, yazılım ve diğer veya bakım, onarım ya da sitenin  sunduğu servislerin kullanılabilmesi için gerekli düzeltmeler ile ilgili olası tüm düzenlemelerden sorumludur.

10. İLGİLİ KANUNLAR
Bu koşullar İtalyan Hukukuna tabiidir.


01/03/2023 08:28:33