Genel satış koşulları ve kuralları

1.  Web sitesinin sahipliği/satıcısı ile ilgili detaylar: via Voltri 80, 47522 Cesena, P.I. 00958880403 adresinde mükim, Forlì-Cesena n. 192897 no.lu ticaret odası üyesi, Forlì-Cesena Uluslararası Ticaret Odası Reg. 016904 no.lu üyesi L.F. S.p.a. a socio unico (bundan sonar L.F. olarak anılacaktır), internet üzerinden satış amacıyla kurulmul (bundan sonar “online satış” olarak anılacaktır) www.lfspareparts724.com, www.lfricambi724.it (bundan sonar “Web siteleri” olarak anılacaktır) web sitelerinin ve bunlara ilişkin tüm alan adlarının sahibidir. E-mail adresleri info.it@repagroup.com ‘dir.

2.  İlgili kanunlar: L.F. ve Müşteri arasında bağıtlanan satış anlaşması satıcının merkezinin bulunduğu ülkenin “orijin ülke” prensiplerine göre,  Italyan Kanunlarına uygun olarak “tüketici olmayan” Müşterilere yapılan satış öeröevesinde düzünlenecek ve anlaşılacaktır.

3. Genel satış koşullarının kabulü : Bir Müşteri Web sitesi üzerinde gösterilen metodlar ve prosedürlere göre bir sipariş verdiğinde, aynı zamanda bu metinde belirtilen satış, ödeme ve sevkiyat koşullarını herhangi bir şark koşmaksızın Kabul ettiği anlamına gelir. Bu koşullar L.F. ile Müşteri arasındaki satış anlaşmasının doğal parçasıdır. Bu nedenle, L.F. satış koşullarının dikkatle okunmasını, gerekirse print edilerek saklanmasını önerir. L.F. daha önce yazılı olarak açıkça belirtilen ve üzerinde anlaşılan hususlar dışında kalan koşulları bağlayıcı olarak kabul etmez. Satış koşulları tedarikçi tarafından değiştirilmediği sürece geçerlidir. Herhangi bir değişiklik L.F. in farklı ülkelerdeki web sitelerinde yayınlandıktan sonar devreye girer be bu tarihten sonraki ilk satışta uygulanır.

4. Ödeme: Satın alınan malzemelerin ödemesi, hangi ülkede kullanıldığına göre, banka havalesi, credi kartı, PayPal, banka talimatı ya da siparişte pelin ödeme- masrafları ile beraber (KDV dahil/hariç €5’dan az olmamak kaydıyla fatura toplamının %2’si kadar), teslimatta nakliye firmasına nakit ya da hamiline kesilen çek ile yapılabilir. Her şekilde, ödeme yöntemi ile ilgili satış ekibiyle mutabık kalınmalıdır.  

5. Fiyatlar: Tim fiyat listeleri, iskontolar ve promosyonlar Müşterinin ilgili satış departmanı ile belirlenir. Tekliflerdeki fiyatlar ve fiyat listeleri bağlayıcı değildir ve çnceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Fiyatlar, ambalaj, nakliye, KDV ve diğer ilgili masrafları içermez. Banka üzerinden yapılan havalelerde bankalar tarafından alınan tüm masraf ve komisyonlar Müşteri tarafında karşılanır.

6. Nakliye ve minimum sipariş: minimum sipariş miktarına ilişkin nakliye ve diğer maliyetler ilgili satış ekibi ile yapılan anlaşmaya uygun olarak faturaya eklenir. Herhangi bir işlem görmeyen parça ile ilgili yapılacak işlem Müşteri ile yapılan anlaşmaya göre belirlenir. 

7. İlk sevkiyat koşulları: İlk siparişini verecek yeni Müşterilerin minimum sipariş tutarında veya daha üzerinde sipariş vermesi beklenir ve ödeme biçimi de ilgili satış ekibiyle birlikte kararlaştırılır. İlk siparişte uygulanan koşullar yeterli ticari işbirliği seviyesine ulaşılıncaya kadar yürürlükte kalır.

8. Sevkiyat koşulları: yedek parçalar L.F. depo teslimi olarak satılır. BU nedenle, sevkiyat işlemi, mallar nakliyeci tarafından teslim alındığında tamamlanmış sayılır. Sipariş edilen mallar bu aşamadan sonra nakliye ön ödemeli olarak yapılmış olsa bile tamamen Müşterinin riski altında seyahat eder. Satın alınan mallar, Müşteri tarafından seçilen nakliye firması tarafından taşınır. Sipariş teyidi üzerinde belirtilen sevk tarihleri tahmini tarihlerdir ve L.F. tarafından herhangi bir bğlayıcılığı yoktur. Teslim tarihlerinde olabilecek herhangi bir gecikme Müşteri tarafından sipariş iptaline ya da gecikme nedeniyle ceza talebine gerekçe olarak kullanılamaz. Posta kutularına teslimat yapılamaz. Nakliyeci tarafından teslimat yapıldığında Müşteri, teslim edilen paketlerin konşimento belgelerinde yazıldığı gibi olduğunu, paketlerin değiştirilmemiş olduğunu veya hasar görüp görmediğini kontrol etmelidir. Herhangi bir hasar ya da eksiklik, nakliyecinin teslim evrakları üzerinde yazılı olarak tutanak altına alınmalı ve teslim tarihinden sekiz gün içerisinde L.F.e bildirmelidir. Eğer Müşteri bu süre içerisinde yazılı bildirim yapmaz ise, L.F. herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Nakliyeci L.F. tarfından seçildiğinde ve tüm nakliye bu nakliyeci tarafından gerçekleştirildiğinde, L.F. hırsızlık olayları durumunda sorumlu tutulabilir. Bu durumda L.F. nakliyeci ile beraber ortak sorumluluk üstlenerek kayıp ya da çalınmadan kaynaklanan zararı tamamen karşılamayı ya da eksik kayıp parçaları Müşteriye tekrar göndermeyi taahhüt eder.

9. Sorumlulukların istisnaları: L.F. kataloglarında ve fiyat listelerinde verilen teknik detaylar ve bilgilerle ya da imalatçılar tarafından yapılan değişiklerle ilgili sorumlu tutulamaz. L.F., ihmalkarlık, dikkatsizlik, ya da temin edilen malzemelerin montajı sırasında teknik yetersizler nedenleriyle üçüncü partiler tarafından verilen hasarlardan herhangi bir sorumluluk Kabul etmez.

10. Force majeure durumlarda sorumluluk istisnaları: L.F. kazalari grev ya da lokavt, deprem, su basıknları ya da benzer afeet durumları nedeniyle yapılan anlaşmanın belirlenen süre içerisinde yapılamamasından doğan kötü servisle ilgili sorumlulukları Kabul etmez. L.F. Müşterinin ödeme yükümlüğünü kaldırmaması nedeniyle yukarıda anlatılan durumlarda anlaşmadan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda meydana gelen zarar, kayıp ya da hasarın karşılanması ile ilgili hiçbir ücüncü tarafa karşı sorumlu tutulamaz.

11. Endüstriyel mülkiyet hakları: Kanunlar ve fikri ve endüstriyel mülkiyetlere ilişkin uluslararası konvansiyonlarla korunan ve L.F. web sitesinde kullanılan logolar, bilgiler, grafik malzemeler, ses ve görüntüler, ticari markalar (kayıtlı olsun olmasın) ve her türlü fikir ürünleri, ayırt edici işaret ya da isim, yazılı metinler ve daha genel olarak diğer elle tutulmayan ürünler L.F. in mülkiyetindedir ya da üçüncü taraflar tarafından kullanımına verilmiştir. Yukarıda sıralananların L.F:’in ya da onun adına her türlü hakkın elinde bulunduranların yazılı izni olmaksızın kısmı de olsa herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.

12. Garanti: L.F. yalnızca üçüncü parti üreticilerin ürünlerini toptan olarak satma faaliyeti yürütmektedir. Bu nedenle, herhangi bir hatalı ürün için sorumluluk Kabul etmez.

Herhangi bir itiraz ya da anlaşmazlık, teslimat tarihinden sekiz gün içerisinde ki bu tarihten sonra tazminat hakkını kaybedilir, yazılı olarak bir mektup ya da fax ile L.F. SpA’ya aşağıdaki yollarla iletilmelidir :

L.F. S.p.a. a socio unico
Via Voltri, 80
47522 Cesena (FC) Italia
Tel. 0547/34 11 11 - Fax 0547/34 11 10
e-mail: info.it@repagroup.com

Her durumda, itiraz ve anlaşmazlıklar ödemenin yapılmamasına gerekçe olamaz.

13. Yetkili mahkemeler: L.F. ile Müşteri arasındaki satış anlaşması Italya’da yapılmış Kabul edilir ve bu nedenle İtalyan kanunlarına tabidir.(Orijin ülke prensibi ve dahili pazar). Bu Genel Kurallat metninde yer alan hususların yorumuna ya da uygulamasına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık, karşılıklı anlaşma yoluyla çözülememişse, L.F. in merkez ofisinin bulunduğu yerdeki yetkili Hukuk Merciinin kararı geçerli olacaktır.  

Çerezler size hizmet etmemiz için gereklidir. Bu servisi kullanarak, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş oluyorsunuz. Info