Select language
 • Italiano
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Française
 • Русский
 • Português
 • Nederlands
 • Magyar
 • Polski
 • العربية
 • Türkçe
 • Česky
 • Croato
 • Serbo
 • Bielorusso
 • Albanian
 • Macedonian
 • Swedish
 • Norwegian
 • Bulgaro
 • Farsi
 • Rumeno
ara

1.  Web sitesinin sahipliği/satıcısı ile ilgili detaylar: via Voltri 80, 47522 Cesena, P.I. 00958880403 adresinde mükim, Forlì-Cesena n. 192897 no.lu ticaret odası üyesi, Forlì-Cesena Uluslararası Ticaret Odası Reg. 016904 no.lu üyesi LF Spa (bundan sonar L.F. olarak anılacaktır), internet üzerinden satış amacıyla kurulmul (bundan sonar “online satış” olarak anılacaktır) www.lfspareparts724.com, www.lfricambi724.it (bundan sonar “Web siteleri” olarak anılacaktır) web sitelerinin ve bunlara ilişkin tüm alan adlarının sahibidir. E-mail adresleri info@lfspareparts.com, info@lfricambi.it ‘dir.

2.  İlgili kanunlar: L.F. ve Müşteri arasında bağıtlanan satış anlaşması satıcının merkezinin bulunduğu ülkenin “orijin ülke” prensiplerine göre,  Italyan Kanunlarına uygun olarak “tüketici olmayan” Müşterilere yapılan satış öeröevesinde düzünlenecek ve anlaşılacaktır.

3. Genel satış koşullarının kabulü : Bir Müşteri Web sitesi üzerinde gösterilen metodlar ve prosedürlere göre bir sipariş verdiğinde, aynı zamanda bu metinde belirtilen satış, ödeme ve sevkiyat koşullarını herhangi bir şark koşmaksızın Kabul ettiği anlamına gelir. Bu koşullar L.F. ile Müşteri arasındaki satış anlaşmasının doğal parçasıdır. Bu nedenle, L.F. satış koşullarının dikkatle okunmasını, gerekirse print edilerek saklanmasını önerir. L.F. daha önce yazılı olarak açıkça belirtilen ve üzerinde anlaşılan hususlar dışında kalan koşulları bağlayıcı olarak kabul etmez. Satış koşulları tedarikçi tarafından değiştirilmediği sürece geçerlidir. Herhangi bir değişiklik L.F. in farklı ülkelerdeki web sitelerinde yayınlandıktan sonar devreye girer be bu tarihten sonraki ilk satışta uygulanır.

4. Ödeme: Satın alınan malzemelerin ödemesi, hangi ülkede kullanıldığına göre, banka havalesi, credi kartı, PayPal, banka talimatı ya da siparişte pelin ödeme- masrafları ile beraber (KDV dahil/hariç €5’dan az olmamak kaydıyla fatura toplamının %2’si kadar), teslimatta nakliye firmasına nakit ya da hamiline kesilen çek ile yapılabilir. Her şekilde, ödeme yöntemi ile ilgili satış ekibiyle mutabık kalınmalıdır.  

5. Fiyatlar: Tim fiyat listeleri, iskontolar ve promosyonlar Müşterinin ilgili satış departmanı ile belirlenir. Tekliflerdeki fiyatlar ve fiyat listeleri bağlayıcı değildir ve çnceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Fiyatlar, ambalaj, nakliye, KDV ve diğer ilgili masrafları içermez. Banka üzerinden yapılan havalelerde bankalar tarafından alınan tüm masraf ve komisyonlar Müşteri tarafında karşılanır.

6. Nakliye ve minimum sipariş: minimum sipariş miktarına ilişkin nakliye ve diğer maliyetler ilgili satış ekibi ile yapılan anlaşmaya uygun olarak faturaya eklenir. Herhangi bir işlem görmeyen parça ile ilgili yapılacak işlem Müşteri ile yapılan anlaşmaya göre belirlenir. 

7. İlk sevkiyat koşulları: İlk siparişini verecek yeni Müşterilerin minimum sipariş tutarında veya daha üzerinde sipariş vermesi beklenir ve ödeme biçimi de ilgili satış ekibiyle birlikte kararlaştırılır. İlk siparişte uygulanan koşullar yeterli ticari işbirliği seviyesine ulaşılıncaya kadar yürürlükte kalır.

8. Sevkiyat koşulları: yedek parçalar L.F. depo teslimi olarak satılır. BU nedenle, sevkiyat işlemi, mallar nakliyeci tarafından teslim alındığında tamamlanmış sayılır. Sipariş edilen mallar bu aşamadan sonra nakliye ön ödemeli olarak yapılmış olsa bile tamamen Müşterinin riski altında seyahat eder. Satın alınan mallar, Müşteri tarafından seçilen nakliye firması tarafından taşınır. Sipariş teyidi üzerinde belirtilen sevk tarihleri tahmini tarihlerdir ve L.F. tarafından herhangi bir bğlayıcılığı yoktur. Teslim tarihlerinde olabilecek herhangi bir gecikme Müşteri tarafından sipariş iptaline ya da gecikme nedeniyle ceza talebine gerekçe olarak kullanılamaz. Posta kutularına teslimat yapılamaz. Nakliyeci tarafından teslimat yapıldığında Müşteri, teslim edilen paketlerin konşimento belgelerinde yazıldığı gibi olduğunu, paketlerin değiştirilmemiş olduğunu veya hasar görüp görmediğini kontrol etmelidir. Herhangi bir hasar ya da eksiklik, nakliyecinin teslim evrakları üzerinde yazılı olarak tutanak altına alınmalı ve teslim tarihinden sekiz gün içerisinde L.F.e bildirmelidir. Eğer Müşteri bu süre içerisinde yazılı bildirim yapmaz ise, L.F. herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Nakliyeci L.F. tarfından seçildiğinde ve tüm nakliye bu nakliyeci tarafından gerçekleştirildiğinde, L.F. hırsızlık olayları durumunda sorumlu tutulabilir. Bu durumda L.F. nakliyeci ile beraber ortak sorumluluk üstlenerek kayıp ya da çalınmadan kaynaklanan zararı tamamen karşılamayı ya da eksik kayıp parçaları Müşteriye tekrar göndermeyi taahhüt eder.

9. Sorumlulukların istisnaları: L.F. kataloglarında ve fiyat listelerinde verilen teknik detaylar ve bilgilerle ya da imalatçılar tarafından yapılan değişiklerle ilgili sorumlu tutulamaz. L.F., ihmalkarlık, dikkatsizlik, ya da temin edilen malzemelerin montajı sırasında teknik yetersizler nedenleriyle üçüncü partiler tarafından verilen hasarlardan herhangi bir sorumluluk Kabul etmez.

10. Force majeure durumlarda sorumluluk istisnaları: L.F. kazalari grev ya da lokavt, deprem, su basıknları ya da benzer afeet durumları nedeniyle yapılan anlaşmanın belirlenen süre içerisinde yapılamamasından doğan kötü servisle ilgili sorumlulukları Kabul etmez. L.F. Müşterinin ödeme yükümlüğünü kaldırmaması nedeniyle yukarıda anlatılan durumlarda anlaşmadan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda meydana gelen zarar, kayıp ya da hasarın karşılanması ile ilgili hiçbir ücüncü tarafa karşı sorumlu tutulamaz.

11. Endüstriyel mülkiyet hakları: Kanunlar ve fikri ve endüstriyel mülkiyetlere ilişkin uluslararası konvansiyonlarla korunan ve L.F. web sitesinde kullanılan logolar, bilgiler, grafik malzemeler, ses ve görüntüler, ticari markalar (kayıtlı olsun olmasın) ve her türlü fikir ürünleri, ayırt edici işaret ya da isim, yazılı metinler ve daha genel olarak diğer elle tutulmayan ürünler L.F. in mülkiyetindedir ya da üçüncü taraflar tarafından kullanımına verilmiştir. Yukarıda sıralananların L.F:’in ya da onun adına her türlü hakkın elinde bulunduranların yazılı izni olmaksızın kısmı de olsa herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.

12. Garanti: L.F. yanlızca üçüncü parti üreticilerin ürünlerini toptan olarak satma faaliyeti yürütmektedir. Bu nedenle, herhangi bir hatalı ürün için sorumluluk Kabul etmez.

Herhangi bir itiraz ya da anlaşmazlık, teslimat tarihinden sekiz gün içerisinde ki bu tarihten sonra tazminat hakkını kaybedilir, yazılı olarak bir mektup ya da fax ile L.F. SpA’ya aşağıdaki yollarla iletilmelidir :

L.F. SpA
Via Voltri, 80
47522 Cesena (FC) Italia
Tel. 0547/34 11 11 - Fax 0547/34 11 10
e-mail: info@lfspareparts.com

Her durumda, itiraz ve anlaşmazlıklar ödemenin yapılmamasına gerekçe olamaz.

13. Yetkili mahkemeler: L.F. ile Müşteri arasındaki satış anlaşması Italya’da yapılmış Kabul edilir ve bu nedenle İtalyan kanunlarına tabidir.(Orijin ülke prensibi ve dahili pazar). Bu Genel Kurallat metninde yer alan hususların yorumuna ya da uygulamasına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık, karşılıklı anlaşma yoluyla çözülememişse, L.F. in merkez ofisinin bulunduğu yerdeki yetkili Hukuk Merciinin kararı geçerli olacaktır.  

Satış Destek
Personelimiz her türlü sorunuzla ilgili yardımcı olmak için hazır bulunmakatadır. Bize aşağıda belirtilen durumlarla ilgili basar.ergun@lfyedekparca.com adresinden ulaşabilirsiniz:

- teklif sorgulama

- teknik departman tarafından özel teklif sunulan siparişler

- LF kodu bulunmayan siparişler (üretici kodu bulunanlar)

- Sipariş vermeye ilişkin teknik açıklamalar

Teknik Destek
Eğer aradığınız yedek parçayı bulamıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. Aradığınız herşeyi, katalogda listelenmemiş olduğu durumlarda bile bulabiliriz.

Bize elinizde bulunan teknik bilgi ve ayrıntıları iletirseniz, uzman teknik ekibimiz her türlü talebinizi yerine getirecektir.

ÖNEMLİ
Ne kadar çok ayrıntı ve bilgi sağlarsanız tam olarak aradığınız yedek parçayı çok daha kolay ve hızlı bulabiliriz. Prensip olarak, katalogda listelenmemiş bir yedek parçayı bulmak için aşağıdaki bilgiler gerekmektedir:

- üreticinin adı
- üzerine monte edildiği ekipmanın modeli/türü
- seri numarası (muhtemel olarak üretim tarihi çünkü üretici tarafından yıllar içinde aynı modele farklı bileşenler monte edilmiş olabilir)
- ürün tanımı (ve mümkünse orjinal üretici kodu)
- makinanın patlak resmi, gereken parça işaretlenmiş olarak
- tercihen e-postayla gönderilen bir resim

Yukarıdaki bilgileri sağlayamıyorsanız, bize ayrıntılı fotoğraflar ve eğer mümkünse bir numune göndermeniz de diğer bir çözüm yolu olabilir.

Yalnızca sizin için bulunmuş olan katalog dışı yedek parçalar için onaylanmış olan siparişleri iptal etmenin mümkün olmadığını ve iade taleplerinin kabul edilmediğini hatırlatmak isteriz.

L.F.’den kaynaklanan herhangi bir hatanın olduğu her durumda (yanlış sevkiyat, katalog ve/veya fiyat listesi yanlışlığı, sipariş verme, siparişin hazırlanmasıyla ilgili sistemden kaynaklanan hatalar) ürünler müşteriye verilir ve/veya sağlanan uzlaşma doğrultusunda müşteriye geri gönderilir.

Müşteriden kaynaklanan bir hatanın oluştuğu durumlarda, olası iade talepleri yalnızca L.F.’nin takdiri ve aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda kabul edilir:
- L.F. iade/geri ödeme talebini teslimatın yapıldığı tarihten itibaren en geç sekiz gün içerisinde alır.
- İade/geri ödeme talebi stoklarda mevcut olan ürünler için geçerlidir (Dolayısıyla katalog dışı ürünler için geçerli değildir)
- İade/geri ödeme tutarı 100 €’ dan az olmaz, KDV dahil değildir.

Yukarıdaki şartların sağlandığı ve geri ödemenin onaylandığı durumda ürün değeri satış fiyatından %30 kesinti yapılarak belirlenir. L.F.’ye ait olan sevkiyat bedeli Müşteriye ücretlendirilir. Her durumda, L.F. iade/geri ödemeye alternatif olacak olası çözümler için anlaşma yapma yoluna gitme hakkına sahiptir.
Garanti kapsamında bulunan kusurlu malzeme olan durumlarda, iade talebi L.F.’ye ürün faturalandırıldıktan sonraki sekiz gün içerisinde ibraz edilmelidir. Tedarikçilerimizin çoğu ISO 9001 kalite garantisiyle uyumlu çalıştıkları için bu gibi durumlarla nadiren karşılaşılmaktadır, ancak yine de göz ardı edilemez.

DİKKAT: Tedarikçiler, garanti kapsamında olsa bile, parçaların montajı yapılmış ise iade kabul etmediğinden, elektrik/elektromekanik parçalar montaj yapılmadan önce dikkatlice kontrol edilmelidir. Buna ek olarak, garanti kapsamında işlem yapılması talep edilen bazı parçalar için saklama ve depolama koşullarının ibraz edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

N.I.R (İade tanıtım numarası)
İadenin onaylandığı durumlarda L.F. her talep için bir N.I.R oluşturur. N.I.R olmadan hiçbir parça iade için kabul edilmez.
Her iade/geri ödeme için Müşteri aşağıdaki prosedürü takip etmelidir:
- L.F. satış ofisiyle temasa geçip karşılaştığınız sorunu açıklayın. Talebinizde L.F. sevkiyat belgesinin tarih ve numarasını, ürünün kayıt ve seri numarasını (gösterilmiş ise) belirtin.
- Eğer iade onaylanırsa, size teslimat belgelerinde gösterilmesi gereken bir N.I.R ulaştırılır.
L.F. ISO 9001 sertifikalı bir şirkettir: N.I.R (İade tanıtım numarası) bu düzenleme prosedürünün – iade talebinden alacak dekontuna kadar – hızlı bir biçimde ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadan gerçekleştirilmesi için esastır. Bu nedenle, iadeyle ilgili tüm yazışmalarda size düzenlenen N.I.R (iade tanıtım numarasını) belirtmeyi unutmayınız.

LF introduces its new, completely refurbished platform.

Please click here to visualise a short guide to the new user area.

With it, we can confirm that three objectives have been reached:

1. New graphics, in line with the new website, more appealing to the eye and therefore easier to read;
2. More user friendly, thanks to the simplification of some functions and the complete redesign of others;
3. Browsing made simpler and easier on mobile devices, thanks to its full-responsive technology, which makes the private area easy to use also with a mobile phone (like the new website).

All the pages of the user area can be browsed by scrolling up and down, using the scroll bar on the side or by using the scroller which is found on your mouse.

By doing so, you will be able to browse the different sections on the home page and view the current special offers, news, latest publications, promoted items and other useful information. (Please note: when you connect from a tablet or a mobile phone numerous pages can be browsed by scrolling sideways (the panning function): don’t forget to try it!).
n the upper part of the page, you will find the selection panel and the main order functions are positioned here: On the left side, you can see all the ordering , trolley and wish list functions, which can be used as a prompt or reminder. On the right, the menu will allow you to search orders placed, their shipping details, your account information and view the download function. Underneath the control panel, we have placed all the search functions, which are the core of LF’s website!

PLEASE NOTE: the control panel and the search menu bar are fixed and available on all pages of the website Inside the 4 menus (Search, Gaskets, Shelving, EGO) the functions are the same as previously seen and in some cases they are even simpler:

Please note: as you certainly will have noticed, the quick search bar is always available, in each page, on top right of the screen. We have chosen this feature to allow you to gain time and have the search tool always available, in all menus, without having to interrupting what you are doing. (this has already been said – does it need to be included?)

The top 10 improvements to the new user area/LF webshop.

1. You are now able to change an existing wish list: you can amend the name of an existing list without having to create a new one.

2. We have introduced the disappearing cart: every time you add an item to your order or simply pass your mouse on the icon, the shopping cart pops up briefly to show the latest updates / additions. (Note: now the cart has the push-buttons to change the quantities in your order).

3. We have introduced the order upload straight in the cart window. 

4. We have made a table visible (for shipping abroad exceeding 30 kg) directly on the order, before confirmation.

5. It is now possible to view the details of items contained in the flyers published in the “window” of the home page.

6. We have made the download page more user friendly and easier for reading.

7. After choosing the profile required in the gasket search, a list of corresponding gaskets will be listed. Here you have the option to select the dimensions needed.

8. In the advanced search, both the search by LF code and the one by manufacturer code are featured.

9. Also in the advanced search, we have made available the function to search by contained code (this was previously only available in the search by manufacturer code).

10. We have added 360° pictures in the article details page: the view of all sides, with zoom, makes it easier to identify even the smallest details.
 

Tüm dünyaya Logo dağıtım

Beyaz Eşya ve profesyonel Ho.Re.Ca cihazları için orjinal kalitede yedek parça & aksesuarlar

Siz bir servis firmasımısınız yoksa yedek parça dağıtıcısımısınız?

Sektörünüzü seçiniz (profesyyonel ya da Beyaz Eşya)

Haberler, Etkinlikler & Videolar

Barista Tools 2017

Haberler - 14/09/2017

Barista Tools 2017

Quality products for coffee specialists

Devam edecek
All of the original Rational detergents now available and ready for delivery

Haberler - 21/08/2017

All of the original Rational detergents now available and ready for delivery

Devam edecek
Shelving systems Brescancin e Fermod

Haberler - 27/07/2017

Shelving systems Brescancin e Fermod

New leaflet

Devam edecek
Gaskets for refrigeration catalogue - New 2017 edition

Haberler - 04/07/2017

Gaskets for refrigeration catalogue - New 2017 edition

LF is proud to introduce the new release of its catalogue Gaskets for Refrigeration (Standard, Customized, Do-it-yourself)

Devam edecek
LF'in drone ile çekilmiş iç ve dış görüntüleri

Videolar - 28/06/2017

LF'in drone ile çekilmiş iç ve dış görüntüleri

Şirketin büyümesinin yukarıdan görünüşü

Devam edecek
LF PIR EXPO’da

Etkinlikler - FROM 09/10/2017 TO 12/10/2017

LF PIR EXPO’da

LF Moskova, Rusya’da 9-12 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek PIR EXPO fuarında sahne alıyor

Devam edecek
Top Sellers Coffee Catalogue

Haberler - 18/05/2017

Top Sellers Coffee Catalogue

Our most popular spare parts and accessories for coffee customers

Devam edecek
LF HOST’ta

Etkinlikler - FROM 20/10/2017 TO 24/10/2017

LF HOST’ta

LF Milano’da 20-24 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek HOST fuarında sahne alıyor

Devam edecek
Çerezler size hizmet etmemiz için gereklidir. Bu servisi kullanarak, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş oluyorsunuz. Info